Skapa skyltar

Du är inte inloggad
Ange gruppering/sortering

Produkterna grupperas under detta namn i varukorgen och i din leverans

Sortering eller gruppering hjälper dig att samla de skyltar du skapar för specifika ändamål. Tex. så kan du skapa olika sorteringar/grupperingar för varje våningsplan på ett projekt för att enkelt kunna distrubiera produkterna till slutanvändaren.